Engelska flaggan

Erfarenhet gör skillnad.

Florec kan erbjuda ett brett spektrum av HR-relaterade tjänster, från rekrytering av nyckelpersoner till rådgivning om strategiska personalfrågor.

Våra partners har en operativ bakgrund och har tidigare tjänstgjort som verkställande direktörer alternativt arbetat på koncernledningsnivå inom stora svenska och utländska företag. Vår samlade kunskap och expertis är unik.

Vi har en omfattande förståelse av affärsstrategier, vikten av kultur och historia men också dynamiken i ett företags olika delar på olika nivåer.

Florecs klienter verkar inom olika branscher såsom FMCG, läkemedelsindustrin, transport, IT-och kommunikation samt konsultbranschen.

Florec